Skip to main content

Projecten en realisaties

Grasduin door ons uitgebreid arsenaal projecten

Ons uitgebreid en trouw cliënteel bestaat grotendeels uit gerenommeerde nationale en internationale bedrijven en instanties, die de algemene en professionele aanpak van ABETEC als een meerwaarde ervaren. ABETEC is momenteel dan ook in diverse landen actief, zoals Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Portugal, Polen en Denemarken.
De verschillende sectoren waarin ABETEC werkzaam is, bevinden zich zowel in de openbare als in de privé-sector. Onze realisaties in de private sector bevinden zich voornamelijk in de algemene en voedingsindustrie, transport- & distributiesector, KMO’s, kantoorgebouwen, hoog- en laagbouwmagazijnen, toonzalen, appartementen, hotels en bankkantoren.
Onze projecten in de openbare sector situeren zich vooral bij gemeentebesturen, OCMW’s, provincie- en gemeentebesturen, overheidsinstellingen, scholen, huisvestings-maatschappijen, ziekenhuizen, …
--