Skip to main content

Den Top

Uitbreiding van een gemeenteschool inclusief sportzaal

Een samenwerking met Osk-Ar voor de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Opdrachtgever
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
Bouwplaats
Sint-Pieters-Leeuw
Gebouwtype
Sport en educatie, Overheid
Sector
Onderwijs
Vloeroppervlakte gebouw
2 698 m² + 1 658 m² + 8 514 m² buitenaanleg
Projectfiche
Den Top @ Sint-Pieters-Leeuw
Den Top @ Sint-Pieters-Leeuw
Dit project werd in twee fases gerealiseerd.

Fase 1 omvat naast 15 klaslokalen, waarvan 9 voor de lagere school en 6 voor de kleuterschool, alsook de nodige lokalen voor administratie, polyvalente ruimten, refter, sanitair… Het gebouw bestaat uit drie volumes die een open buitenspeelplaats, verlaagd ingeplant t.o.v. de straat en grenzend aan de Garebaan, omgeven.

Door het gebruik van het bestaande gebouw en door de toename van het leerlingenaantal werd besloten om een wedstrijd uit te schrijven voor de uitbreiding van de bestaande school Den Top met zes klassen en de sportzaal. Dit is dan ook meteen de tweede fase.

Het bestaande gebouw was vrij recent en leek bouwfysisch op het eerste zicht geen noemenswaardige gebreken te hebben.
Vooraan een voorplein met tribune en ‘Den Top’. Theoretisch elementen die een kunnen meerwaarde geven aan een speelplaats, maar de praktijk leert ons dat zo’n tribune onderaan een speelplaats gevaarlijk kan zijn voor spelende kinderen.

Achteraan lag de grote speelplaats, met zicht op het groene achterliggende landschap dat lijkt door te lopen over de speelplaats. Dit geeft de school een enorm waardevol karakter waar we als ontwerper veel belang aan hechten. 

Men kon het betaande gebouw groeperen in een vleugel voor kleuters en 2 vleugels voor de lagere klassen, refter en turnzaal. Een nadeel leek ons dat de kleuters niet naar de refter kunnen zonder buiten te gaan. Ook de turnzaal lag ver van de kleutervleugel. 

Om het gebouw te optimaliseren in gebruik en het beter accentueren van de inkom werd ervoor gekozen om de nieuwbouw centraal te voorzien hierbij wordt het voorplein volledig ingevuld waardoor 1 compact geheel ontstaat. De sportzaal werd samen met de refter het ‘kloppend hart’ van de school. De school krijgt zo ook een duidelijke, overdekte inkomzone

De uitbreiding werd zo langs 3 zijden omsloten door het bestaande gebouw en er moest geen nieuwe circulatieruimte voorzien worden. Het bestaande gebouw had immers duidelijke circulatie-assen die makkelijk toezicht op de gangen toelaat: op de kruising van 2 gangen heb je overzicht over een groot deel van dat verdiep. Het nieuwe gebouw moest deze zichtassen in en tussen de gebouwen behouden.
Op de verdieping werden er klassen voorzien, aansluitend aan de bestaande gang. Het dak van de sportzaal werd toegankelijk als centraal plein en het huidige voorplein werd opgetild tot bruikbare buitenruimte voor de lokalen op de verdieping. Op deze manier werd de terreinbezetting tot een minimum herleid.

Het sanitair werd voornamelijk op de gelijkvloerse verdieping (refter – sportzaal) uitgebreid om de piekmomenten tijdens de speeltijden te kunnen opvangen. In de buurt van het sanitair naast de refter werd extra sanitair voorzien worden voor kleuters, alsook aaan de sportzaal voor gebruik buiten de schooluren en tijdens de speeltijden bij slecht weer.

De sportzaal zit verdiept deels in de grond waar gebruikgemaakt is van pré-betonwanden met isolatie gespoten tussen deze wanden en grondkering van de secans palenwand.

Photo credits : Matthias Vanhoutteghem