Skip to main content

Stabiliteit

Wij voeren stabiliteitsstudies uit voor uw constructies in beton, staal, hout, metselwerk en/of aluminium, zelfs in aardbevingsgevoelige gebieden.

 

Funderingen en structuren


Het bouwkundig bureau van ABETEC is eveneens gespecialiseerd in het uitvoeren van stabiliteitsstudies voor nieuwbouw en verbouwing. Op basis van gedetailleerde ontwerpplannen berekenen onze stabiliteitsingenieurs constructies in beton, staal, metselwerk en/of aluminium, zelfs in aardbevingsgevoelige gebieden. We bekijken de fundering in functie van de draagkracht van de ondergrond, controleren de dragende muren, dimensioneren vloeren, kolommen en balken… met het oog op een stabiele structuur die we uittekenen in een 3D-informatiemodel.
 
Wisselwerking

Een stabiliteitsstudie is een belangrijke fase in het bouwproces en hoe vroeger die gebeurt, hoe beter. Onze stabiliteitsingenieur gaat al mee rond de tafel bij het opmaken van de allereerste schetsen. Samen met de architect, bouwheer en andere ingenieurs kijkt hij met een kritische blik mee. Het is die multidisciplinaire wisselwerking die ons in staat stelt om efficiënte en prijsgunstige opties voor te leggen en bij te sturen waar nodig. Een stabiel ontwerp is een doordacht ontwerp.

Totaalplaatje

Bij ABETEC bekijken we elk project als een geheel. We houden rekening met het esthetische en het functionele aspect, alsook de regelgeving. We hebben aandacht voor duurzame technieken, ergonomie, energiezuinigheid, veiligheid, snelheid van uitvoering, praktische realiseerbaarheid enz. De stabiliteitsstudie levert overzichtelijke uitvoeringsplannen en duidelijke meetstaten op.

De perfecte stabiliteitsstudie

Onze stabiliteitsingenieurs berekenen of het ontwerp van onze architecten technisch haalbaar is, ze brengen de kostprijs van de draagstructuur in beeld en ze geven advies. Enkele aandachtspunten:
 
  • Is de ondergrond draagkrachtig genoeg?
  • Hoe diep moet de fundering komen? 
  • Welk type fundering?
  • Welke wapeningsdikte en bekisting?
  • Zijn er stalen of betonnen balken nodig?
  • Welke soort welfsels?
  • Enz.