Skip to main content

WZC Denderrust

Vernieuwing en uitbreiding van het WZC

Stabiliteit, technieken, EPB en veiligheidscoördinatie wordt zowel in ontwerp en uitvoering verzorgd door ABETEC, ism A33 architecten voor architectuur.
Opdrachtgever
WZC Denderrust
Bouwplaats
Herdersem
Gebouwtype
Zorg en wonen
Sector
Huisvesting
Vloeroppervlakte gebouw
9 928 m²
Projectfiche
Denderrust @ Herdersem
Denderrust @ Herdersem
Woonzorgcampus Denderrust bevindt zich aan de rand van de dorpskern van Herdersem, bij Aalst. Zowel ten noorden als ten zuiden van de site bevinden zich open weilanden met bomen. De omliggende omgeving heeft een landschappelijk karakter dat gekenmerkt wordt door lappendekens, wegels, hellende daken, woonerven, hoeves...

De bestaande gebouwen van het woonzorgcomplex op de site zijn verouderd en worden grotendeels gesloopt in het kader van dit vernieuwings- en uitbreidingsproject. 

Het bouwprogramma bestaat uit de vernieuwing en uitbreiding van het woon- en zorgcentrum voor valide, zorgbehoevende personen en personen met dementie.

Het programma is opgesplitst in 3 verschillende, kleinschalige gebouwen verdeeld over de site: een publieke cluster (cluster 3) en twee woonzorgclusters (cluster 1 & 2).
  • De publieke cluster bestaat uit onthaal, lokaal dienstencentrum, dagverzorgingscentrum en ontmoetingsruimte 'De Bron'.
  • De woonzorgclusters bestaan uit kleinschalig samenwonen in leefgroepen van maximum 14 bewoners.
  • In het bestaande 'Oud Klooster' worden zes assistentiewoningen voorzien d.m.v. de renovatie van een deel van het gebouw.
Na de werken zullen er 143 woonzorgkamers, 10 kamers voor kortverblijf, 2 kamers voor crisisopvang, een dagverzorgingscentrum voor 21 gebruikers, 6 assistentiewoningen en een uitgebreid lokaal
dienstencentrum op de site aanwezig zijn.

Cluster 1 is in gebruik sinds eind april 2022.
Cluster 2 is in gebruik sinds eind september 2023.