Skip to main content

VDAB Herentals

Nieuwbouw competentiecentrum te Herentals

Afbraak van de bestaande gebouwen en bouwen nieuwbouw competentiecentrum te Herentals
Opdrachtgever
VDAB
Bouwplaats
Herentals
Gebouwtype
Sport en educatie, Overheid
Sector
Publieke sector
Vloeroppervlakte gebouw
1 005 m²
Projectfiche
VDAB @ Herentals
VDAB @ Herentals
Op het voormalig militair domein – in een groene omgeving – waren de diensten van de VDAB (competentiecentrum) reeds gehuisvest. De les- en opleidingslokalen dateerden van circa 1950 en waren energetisch en constructief in zeer slechte toestand. De versnippering van deze lokalen op de site was dan ook nefast voor een degelijke werking enerzijds, maar anderzijds ook totaal in strijd met ambitieuze doelstellingen van de Vlaamse Regering (richtlijn 2020/31/EU van 19 mei 2010 betreffende de energieprestaties van gebouwen).

Het nieuw concept moest een passende uitstraling weergeven “uitnodigend gebouw met een lage drempel” , dit in een aangename omgeving !

De sleutelwoorden waarrond het ontwerpteam van ABETEC dienden te werken waren:
  • Duurzaamheid en flexibiliteit
  • Energiebewust bouwen (milieucertificaat ISO14001)
  • Betaalbaar concept
  • Herkenningspunt op de bestaande site
Doorheen de volledige studie, concept en uitvoering, was het hoofdstuk akoestiek, de “rode draad” tussen alle ontwerp- en uitvoeringstaken.

Er werd de nodige aandacht besteed aan luchtdicht bouwen, met v50 = 6 m³/hm² als streefdoel. De verwarming heeft voor de productie een lucht-waterwarmtepomp samen met een condenserende gasketel. De ventilatie gebeurt met een mechanisch systeem voor toe- en afvoer (systeem D) met warmtewiel.  Dit kan volledig stilgelegd, waardoor men ook rechtstreeks met (al dan niet frisse) buitenlucht kan ventileren.  Dit draagt bij tot het beperken van oververhitting in het tussenseizoen en eventueel de zomer.  Dankzij deze strategie, samen met de hoge thermische massa en zonnewerende luifel kan actieve koeling worden vermeden.
Voor het spoelen van toiletten en urinoirs en voor de 3 vorstvrije geveldienstkranen wordt regenwater gebruikt.  Verder is waterbesparend kraanwerk voorzien op toestellen die wel op drinkwater worden aangesloten.  Voor de verlichting worden energiezuinige toestellen (bv ledverlichting gekozen).


Het resultaat is een uiterst geschikt en prachtig afgewerkt concept, hedendaags , licht en luchtig en volledig geschikt aan de doelstelling van de bouwheer
Dit alles zonder te bruskeren in de onmiddellijke omgeving.