Skip to main content

WZC Meulenbroek

Vervangingsnieuwbouw bestaand rusthuis te Hamme

Vervangingsnieuwbouw WZC (164 bedden) en DZC (10 bedden) inclusief de volledige slopingswerken van het bestaande rusthuis Meulenbroek
Opdrachtgever
Belfius Bank
Bouwplaats
Hamme
Gebouwtype
Zorg en wonen
Sector
Huisvesting, Publieke sector
Vloeroppervlakte gebouw
11 042 m² + 110 786,50 m² buitenaanleg
Projectfiche
WZC Meulenbroek @ Hamme
WZC Meulenbroek @ Hamme
De nieuwbouw bestaat uit een ondergrondse en 4 bovengrondse bouwlagen met telkens 41 woongelegenheden. Het woonzorgcentrum is uitgetekend in V-vorm, met in de benen van de V de woongelegenheden en in de basis van de V langs straatzijde de gemeenschappelijke ruimten. Op de gelijkvloerse verdieping werd de gesloten afdeling voor dementerende bejaarden ondergebracht. Zij kunnen in het afgesloten deel van de tuin verpozen.
De woongelegenheden werden verdeeld in leefgroepen van circa 20 bewoners die beschikken over een eigen living en eetruimte, gekoppeld aan elkaar in de voorzijde van het gebouw met uitzicht op de Markt van Hamme.

De uitvoering van het gebouw is gebeurd in 2 fasen. In de kelder werd de nieuwe keuken ondergebracht, de technische installaties, bergingen, kleedruimten voor het personeel en de was- en strijkplaats. Tussen fase 1 en 2 werden de bewoners van het bestaande rusthuis verhuisd naar de nieuwbouw. Het bestaande rusthuis werd dan integraal afgebroken.

De architectuur van het nieuwe woon- en zorgcentrum past in totaliteit in de omgeving. De vormgeving en detaillering geven de campus en onmiddellijke omgeving een architecturale meerwaarde, zonder clichés. Het is een duidelijke relatie tussen vorm, inhoud, beleving, lichtinval, integratie in de omgeving en de diverse opgelegde wetgevingen eigen aan de opdracht. De materiaalkeuzes werden harmonieus en evenwichtig op elkaar afgestemd en geven een meerwaarde aan de campus.

De volumes vormen een stedenbouwkundige en geïntegreerde overgang, tussen enerzijds de aanpalende (privé) bebouwingen en anderzijds de “openheid” van de campusbebouwing.

De nieuw te plaatsen hoogspanningscabine (prefab) werd geïntegreerd in een groenscherm en de infrastructuurwerken verzekeren een vlot en gemakkelijk (drempelloos) gebruik voor zowel residenten, bezoekers, personeel als hulpdiensten.

Er is rekening gehouden met alle voor het ontwerp geldende factoren en normen en het concept speelt in op de specifieke kenmerken van de omgeving en integreert zich hierin op passende wijze.