Skip to main content

Basisschool Merlijn

Nieuwbouw basisschool

Studie stabiliteit, technieken, infrastructuur en EPB i.s.m. Low architecten
Opdrachtgever
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Bouwplaats
Tongeren
Gebouwtype
Sport en educatie, Overheid
Sector
Publieke sector, Onderwijs
Projectfiche
Merlijn @ Tongeren
Merlijn @ Tongeren
De campus, gelegen tussen de Sacramentstraat en de Oude Kerkhofweg, ligt op een wandelafstand van het centrum.  Op deze campus zijn een aantal scholen samen gebracht : een basisschool, een kunstacademie, een clb, een sporthal, een internaat,…
In navolging van de evoluties van deze scholen en de omliggende wijk diende een herstructurering van de campus zich aan. De nieuwe basisschool moest een hefboom zijn naar het herdenken van de site.  Belangrijk hierbij was dat deze school zo diende te worden ingeplant dat toekomstige evoluties en uitbreidingen niet gehypothekeerd worden.

De basisschool was hiervoor gehuisvest in paviljoenen uit de jaren 70, die bouwfysisch niet meer voldeden en dienden te worden afgebroken en vervangen door een nieuwbouw.
Het programma omvatte alle functies die noodzakelijk zijn voor een kleuter- en lagere school.  De school is een 'brede school' die open staat voor partners en zo kadert binnen een breed netwerk.

Dit project werd gerealiseerd in tijdelijke vereniging met Low architecten.


Photo credits @ Johnny Umans