Skip to main content

EPB

Of je gebouw voldoet aan de recentste EPB-eisen, is voer voor onze specialisten.

Wat is EPB?
Elke nieuwbouw, verbouwing en uitbreiding waarvan de bouwvergunning aangevraagd is na 1 januari 2006 in Vlaanderen moet voldoen aan de EPB-eisen (Energie Prestatie en Binnenklimaat), opgesteld door het Vlaams Energie Agentschap (VEA). Deze normen werden in het leven geroepen om tot een betere ventilatie, isolatie en een lagere CO2-uitstoot van gebouwen te komen. Een EPB-verslaggever is opgeleid om je deskundig advies te geven omtrent de energieprestatieregelgeving.

EPB-verslaggeving
Of je industriebouw voldoet aan de recentste EPB-eisen, is voer voor specialisten. Bij ABETEC is EPB-verslaggeving een onderdeel van de bouwstudies. Onze EPB-verslaggevers berekenen en simuleren diverse oplossingen met het oog op energie- en kostenefficiënt ontwerp, passend binnen het globale en duurzame concept van je gebouw. Ons studiebureau brengt helder in beeld welke technieken en maatregelen op vlak van isolatie, energieverbruik, ventilatie enz. geïntegreerd moeten worden.

Van ontwerp tot oplevering

EPB is doorheen het ganse bouwproject van belang. Van ontwerp tot oplevering staan wij je bij.
  • Bespreking doelstellingen en wensen samen met bouwheer en architect
  • Eerste berekening en EPB-verslag
  • Overleg en bijsturing
  • Indienen EPB-startverklaring bij VEA
  • Visuele vaststellingen en verzameling bewijsstukken bij einde werken
  • EPB-eindaangifte