Skip to main content

Projectmanagement

Wij treden ook op als onafhankelijk afgevaardigd bouwheer.


 
Wij treden op als gedelegeerd bouwheer bij projecten waar een bouwheer behoefte heeft aan professionele vertegenwoordiging in de diverse fases van een bouwproject en zo een volledige ontzorging wilt.

Op welke vlakken vormen we een meerwaarde al van in het prille begin?

In eerste instantie is het van groot belang dat het bestek wordt doorgelicht. We doen dit op 3 vlakken: we gaan alle clausules, voorwaarden en zaken na waarvoor de ontwikkelaar/aannemer zich wilt indekken zodat wij een duidelijk beeld kunnen scheppen naar onze klant van de risico’s op meerwerken en voorwaarden. Door de gevaren in beeld te brengen, kan de klant nog tijdig aanpassingen aan het contract met de projectontwikkelaar uitvoeren.
Vervolgens bekijken we de randvoorwaarden zoals onder meer belasting op de vloeren en daken, aantal werknemers en dergelijke meer om als laatste over te gaan naar een analyse van de voorgestelde materialen, isolatiediktes, technieken etc.

Deze voorstudie is ons inziens uiterst belangrijks en kan veel verassingen, en dus extra kosten, voorkomen die anders pas tijdens de uitvoering naar boven zouden komen of die voor belangrijke meerwerken kunnen zorgen tijdens de uitvoering. Hier kan de grootste besparing gerealiseerd worden en kunnen veel problemen vermeden worden.

Wat na de analyse?

Na deze analyse kunnen we de klant bijstaan tijdens de uitvoering van de werken. Deze bijstand omhelst het controleren van de kwaliteit van de uitvoering zelf door de aannemers, het controleren of de uitvoering overeenstemt met het overeengekomen programma en het controleren van de nodige verrekeningen, vorderingsstaten, technische fiches, uitvoeringsplannen etc.
Tijdens de uitvoering gebruiken we een platform, namelijk Aproplan, om de communicatie naar de aannemer en de bouwheer te stroomlijnen. Dit platform wordt gebruikt voor de verdeling van administratieve documenten, plannen, technische fiches waarbij telkens een status aan het betreffende document gehangen kan worden m.b.t. de nodige goedkeuringen of opmerkingen. Daarnaast is dit een heel handig hulpmiddel om opmerkingen op de uitvoering door te geven aan de aannemer. De plannen worden op het platform ingeladen en als er op de werf een opmerking is, kan de exacte positie op plan worden aangeduid, de opmerking verduidelijkt worden met een foto en commentaar en wordt ook de status opgevolgd. Zo is er een heel duidelijk beeld, ook na uitvoering, van alle mogelijke opmerkingen, hoe deze zijn verholpen, wanneer, met een fotoverslag en de exacte positie in het gebouw. Als bouwheer kan de klant dit dagelijks opvolgen en ook zijn input geven. Zodoende heeft de klant ook ogen op de werf en kan het de werf van nabij opvolgen via ABETEC. Vanzelfsprekend wonen we ook de werfvergaderingen bij om de belangen van de bouwheer te verdedigen.

Tot slot kunnen we ook de nodige afspraken m.b.t. een eventuele verhuis van het oude naar het nieuwe pand coördineren en organiseren op de werf.

Hoe pakken we dit praktisch aan?

Om zulk project in goede banen te leiden zal Abetec een projectmanager aanstellen die het hele project zal coördineren en die zal fungeren als enige aanspreekpunt voor de klant. Deze projectmanager zal in de eerste fase de analyse van het bestek intern coördineren, zodat elke discipline door een gespecialiseerd ingenieur kan worden nagezien en geadviseerd. Tijdens de uitvoering wordt er een projectleider aangesteld die de werken van nabij zal opvolgen, maar blijft de projectmanager het project superviseren.

Als Belgisch én internationaal studiebureau kan ABETEC vanzelfsprekend volledig onafhankelijk van aannemers of ontwikkelaars de belangen van de klant bewaken zowel in binnen- als buitenland.