Skip to main content

Windwijzer Laarne

(Ver)bouwen van een school

Opdrachtgever
GEMEENTE LAARNE
Bouwplaats
Laarne, België
Gebouwtype
Sport en educatie
Sector
Publieke sector, Onderwijs
Projectfiche
Windwijzer Laarne
De bestaande gebouwen van de school in Laarne waren veel te klein geworden voor het huidige en gewenste programma. De gebouwen en hun technische uitrusting waren sterk verouderd en voldeden niet meer aan het vereiste comfort.

De school is tijdelijk verhuisd: deels naar de plaatselijke sporthal en deels naar mobiele klascontainers. Dit omwille van de veiligheid van de kinderen, maar ook omdat er zo niet gefaseerd moet gewerkt worden. Er kan dan sneller gebouwd worden en de kinderen kunnen dan ook vlugger terug naar de school in de Schoolstraat in Laarne.

De bestaande basisschool ondergaat een totaalrenovatie conform de hedendaagse EPB-normen, de huidige vereisten voor schoolgebouwen en de fysische norm van AGION. Dit alles met behoud van de originele verschijningsvorm en gevelmaterialen. Het verouderde houten buitenschrijnwerk wordt vervangen door onderhoudsvriendelijker buitenschrijnwerk. De bestaande vloeren op gelijkvloers worden uitgebroken en volledig vernieuwd van betonplaat, isolatie t.e.m. vloerafwerking. De niet-geïsoleerde hellende daken worden geïsoleerd, en waar nodig wordt de dakbedekking vernieuwd.
Daarnaast worden de bestaande gebouwen uitgebreid met een nieuwbouw voor de kleuterschool, sporthal en naschoolse kinderopvang (IBO) welke zal voldoen aan de hedendaagse energie-eisen en alle modern comfort. De gevelmaterialen van de nieuwbouw zijn gekozen om discreet aan te sluiten bij de bestaande school en woonomgeving.

De nieuwbouw van de sporthal is op gelijkvloers, langs de zuid en noordgevel, opengewerkt met glaspartijen, welke vanaf de speelplaats een mooi uitzicht bieden op het achterliggend bebost perceel. De sporthal vormt een accent op de site zoals een “huis in het landschap”.

De kleuterschool en de sporthal worden vloeiend met elkaar verbonden d.m.v. een overdekte speelplaats Het dak van de overdekte speelplaats vormt tegelijkertijd de vloer voor een bovengrondse speelplaats van de naschoolse opvang. De bovengrondse speelplaats biedt een uitzicht op de centrale speelplaats, zonder hinder voor de buren.
De ingebruikname is voorzien in september 2024.

ABETEC staat in voor Architectuur, stabiliteit, technieken, infrastructuur en EPB.