Skip to main content

Let’s go swimming in Beernem!

Een nieuw zwembadcomplex

Opdrachtgever
Gemeente Beernem
Bouwplaats
Beernem
Gebouwtype
Sport en educatie
Sector
Publieke sector
Projectfiche
Zwembad Beernem -© ACH Bouw
Zwembad Beernem -© ACH Bouw
Na de realisatie van de nieuwe sporthal Drogenbrood in Beernem in 2013 en de toevoeging van een bijkomende polyvalente zaal enkele jaren geleden, mocht het team van ABETEC een nieuw zwembadcomplex ontwerpen dat naadloos zal aansluiten bij de reeds bestaande sporthal. Een uitbreiding van een bestaand gebouw mag geen afbreuk doen aan de reeds bestaande architectuur. Aangezien we voor de uitbreiding dezelfde materialen gebruiken als de reeds aanwezige materialen, creëren we een eenheid.

De bouw van het nieuwe complex startte in maart 2022. Het nieuwe zwembad moet het vorige zwembad, dat reeds dateert van 1972, vervangen.
Bouwheer is Farys.
ABETEC is voor dit project multidisciplinair dienstverlener en staat in voor het ontwerp, stabiliteit, technieken, infrastructuur, EPB en veiligheidscoördinatie. Het totale pakket!

In dit nieuwe complex wordt een 25 meter bad met 8 banen, een baby-en peuterbad en een instructiebad met beweegbare bodem tot 3,40 meter diep (geschikt voor een diepe duik of oppervlakkig geplons voor jong en oud) gehuisvest.

Voor de desinfectie van het zwembadwater werd geopteerd voor zoutelektrolyse. Dat is een techniek waarbij chloor ter plaatse wordt aangemaakt. Het gebruik van zoutelektrolyse is beter voor de lucht- en waterkwaliteit.
Het zwembad wordt tegen de sporthal aangebouwd, op de vrije zone tussen de cafetaria en het cyclocrossparcours. Zo kunnen de zwemmers na hun zwembeurt een drankje nemen in de cafetaria.

We willen met ons ontwerp iedereen de mogelijkheid geven om aan sport te doen en elke doelgroep te motiveren door een aangename omgeving te creëren. Toegankelijkheid, multifunctionele oplossingen en een leesbaar gebouw zorgen immers voor meer gebruikscomfort en veiligheid voor
iedereen.


Het nieuwe zwembad opende haar deuren voor het publiek op 13 april 2024.