Skip to main content

Koninklijk atheneum Tervuren

Een nieuw compact zeshoekig volume als scharnierpunt

Een design and build samenwerking met het team van ABETEC, Osk-ar, bouwbedrijf Dethier en Grasland waar ABETEC en Osk-ar samen instaan voor het architecturale ontwerp. ABETEC zal verder ook de studies en opvolging van stabiliteit en technieken alsook de werfopvolging, EPB en veiligheidscoördinatie voor haar rekening nemen.
Opdrachtgever
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Bouwplaats
Tervuren
Gebouwtype
Sport en educatie
Sector
Publieke sector, Onderwijs
Vloeroppervlakte gebouw
2 780 m² nieuwbouw + 400 m² verbouwing
Projectfiche
Koninklijk atheneum @ Tervuren
Koninklijk atheneum @ Tervuren
In opdracht van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, hebben ABETEC, Osk-ar, bouwbedrijf Dethier en Grasland een vernieuwbouw ontworpen voor de campus van het koninklijk atheneum in Tervuren.
Een nieuwbouw gecombineerd met een verbouwing: de nieuwbouw omvat een school voor de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. De klassen van de huidige lagere school worden verbouwd. Bij het ontwerp van die verbouwing zijn de principes van de nieuwbouwschool in gedachten gehouden.

Het gloednieuwe gebouw wordt ingeplant als een scharnierpunt tussen de bestaande gebouwen van de secundaire en lagere school. Er is geen duidelijke voor- of achterkant aan het nieuwe volume, doordat het een zeshoekige vorm heeft met stompe hoeken. In deze vorm welke opgevat is als een opwaartse, ononderbroken spiraal binnen de zeshoekige vorm is er plaats voor zeven units, aangevuld met drie centraal gelegen klassen voor STEM, crea en een didactische keuken. Eveneens is er een tribunetrap in verwerkt. De stompe hoeken op hun beurt definiëren kwaliteitsvolle buitenruimtes met doorzichten en verzachten de grens tussen binnen- en buitenruimtes.

Om de spontane interactie tussen de leergroepen te stimuleren, lopen de units en klassen zowel visueel als fysiek in elkaar over.

De voetafdruk van het nieuwe gebouw werd minimaal gehouden, dit om de beschikbare groenruimte voor de leerlingen maximaal te kunnen benutten.

In een eerste fase, waarvan de werken eind november 2020 gestart zijn, wordt de nieuwbouw volledig gerealiseerd.
In een tweede fase worden de klassen van de lagere school en de polyvalente zaal verbouwd en zal ook de omgevingsaanleg vernieuwd worden.

De einde van alle werkzaamheden is voorzien in de zomer van 2022!