Skip to main content

Koninklijk atheneum Tervuren

Een nieuw compact zeshoekig volume als scharnierpunt

Een design and build samenwerking met het team van ABETEC, Osk-ar, bouwbedrijf Dethier en Grasland waar ABETEC en Osk-ar samen instaan voor het architecturale ontwerp. ABETEC heeft verder ook de studies en opvolging van stabiliteit en technieken alsook de werfopvolging, EPB en veiligheidscoördinatie voor haar rekening genomen.
Opdrachtgever
GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
Bouwplaats
Tervuren
Gebouwtype
Sport en educatie
Sector
Publieke sector, Onderwijs
Vloeroppervlakte gebouw
2 780 m² nieuwbouw + 400 m² verbouwing
Projectfiche
Koninklijk atheneum @ Tervuren
Koninklijk atheneum @ Tervuren
In opdracht van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, hebben ABETEC, Osk-ar, bouwbedrijf Dethier en Grasland een vernieuwbouw ontworpen voor de campus van het koninklijk atheneum in Tervuren.

In een eerste fase, die ondertussen werd afgerond, werd de nieuwbouw volledig gerealiseerd. De nieuwbouw omvat een school voor de derde graad van het lager onderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs.

In een tweede fase, die momenteel in uitvoering is, worden de klassen van de bestaande lagere school en de polyvalente zaal verbouwd en zal ook de omgevingsaanleg vernieuwd worden. We verhogen de mobiliteit op de campus en zetten maximaal in op veiligheid door de verschillende doelgroepen (voetgangers, fietsers, brommertjes, auto’s,…) te scheiden.

De leerlingen in het nieuwe gebouw worden niet in vaste klassen ondergebracht, maar in verschillende leerunits. Deze units zijn open ruimtes, met flexibele leer- en instructieruimtes voor kleine groepjes, uitnodigende verzamelplaatsen en kleine ruimtes voor concentratiewerk en ruimtes voor discussie die afhankelijk van de leersituatie worden ingezet. Traditionele klaslokalen langs gangen zijn dus vervangen door open, toegankelijke ruimtes om te luisteren, op onderzoek te gaan, te knutselen, proefjes te doen, in stilte te werken, in groep te werken, enz.

Onze doelstelling: een inspirerende, leergierige en motiverende omgeving op maat van elk kind/elke jongere. Elke leerling moet zo uitgedaagd en gestimuleerd worden om zijn of haar talenten te ontdekken en te versterken.

Het einde van alle werkzaamheden is voorzien in augustus 2022!