Skip to main content

We werken internationaal

We werken voor diverse sectoren in binnen- en buitenland.

Doorheen de jaren hebben wij een dankbaar cliënteel opgebouwd in België en daarbuiten. Wij volgen onze klanten. Functionele en esthetische architectuur kent geen grenzen, net als het vertrouwen van onze partners in ABETEC. Ons uitgebreide cliënteel bestaat o.a. uit gerenommeerde nationale en internationale bedrijven en organisaties die onze multidisciplinaire en persoonlijke aanpak als een meerwaarde ervaren.

Actief in diverse landen en sectoren

ABETEC is o.a. actief in België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Duitsland. We werken voor diverse sectoren, zowel in de openbare als de privésector.

Onze realisaties in de private sector bevinden zich voornamelijk in de algemene en voedingsindustrie, transport- & distributiesector, KMO’s, kantoorgebouwen, hoog- en laagbouwmagazijnen, toonzalen, appartementen, hotels en bankkantoren.

Onze projecten in de openbare sector situeren zich vooral bij provincie- en gemeentebesturen, OCMW’s, overheidsinstellingen, scholen, huisvestingsmaatschappijen, ziekenhuizen, enz.