Bouwen van een 140 MW WKK installatie

Ontwerp van een Combined Heat and Power Centrale

Opdrachtgever Stora Enso Langerbrugge nv
Bouwplaats Langerbrugge Gent
Diensten Architectuur, Projectmanagement, Stabiliteit, Technieken, Infrastructuur, EPBVeiligheidscoördinatie
Sector Industrie, MilieuGebouwen
Datum oplevering 2010
Budget AI € 10 000 000,00
Vloeroppervlakte gebouw 10 900 m²
Uitvoering VC Oktober 2008 - Oktober 2010
Gevaarlijke werken Valgevaar van hoogte van 5m of meer, Montage of demontage van zware geprefabriceerde elementen, Sleuven of putten van meer dan 1,20m diepte, Risico op verdrinking, Werkzaamheden met ioniserende straling, Ondergrondse werken

Om op lange termijn de afhankelijkheid van externe energievoorzieningen te verminderen beslist de Stora Enso groep een multifuel WKK energiecentrale te bouwen in de vestiging van Langerbrugge. Deze moet de eigen stoomvoorziening van 50% naar 100% brengen en de totale elektriciteitsbehoefte met 50% dekken. De installatie draait zowel op hout (biomassa) als op restafval (RDF/PDF) uit de fabriek zelf. Het volledige complex bestaat uit divesre gebouwen zoals ontvangststations voor de verschillende brandstoffen, opslagsilo's, zeef- en afscheidingsinstallaties, turbinegebouw, bureelgebouw, koeltorens en het boilergebouw zelf met een hoogte van 50 m. 
Ten einde te kunnen voorzien in voldoende energievoorziening bouwde Stora Enso een vol operatieve Multifuel Plant.
Het totaalproject bestond uit 2 fasen, namelijk:

  • Fase 1: “Boiler Plant”
    Deze fase omvatte onder andere het boilergebouw, het turbine- en generatorgebouw, de schouw en de zakkenfilters, de cycloon,  … en utility building.
  • Fase 2: “Sorteerinstallatie oud papier, koeltoren en fuel plant”
    Fase 2 omvatte al de rest i.v.m. brandstofaanvoer en de opslag inclusief de koeltoren en een afzonderlijk gebouw voor het onderbrengen van een sorteerinstallatie voor oud papier.
 


Deel deze referentie:

Meer info

Bel +32 52 33 85 00
Mail abetec@abetec.be