Architectuur-Stabiliteit-Technieken

Subtitel

ABETEC is een multidisciplinair architecten- & ingenieursbureau met een toonaangevende positie op het gebied van professionele dienstverlening in de bouwsector. De basis werd in 1969 gelegd door ingenieur architect Jules Vincart met de oprichting van Studiebureau Vincart. In 1975 werd dit bureau omgedoopt tot ABETEC en werd het dienstenaanbod uitgebreid naar totaalopdrachten. In 1994 werd de fakkel van Jules Vincart definitief doorgegeven aan huidig gedelegeerd bestuurder : ingenieur architect Eric Van Damme. Het bureau is in de loop der jaren gegroeid tot het grootste onafhankelijk familiebedrijf in onze sector.


ABETEC organiseert zijn professionele werk vanuit Dendermonde, centraal gelegen tussen Antwerpen, Gent en Brussel en beschikt momenteel over een 80-tal hooggekwalificeerde werknemers. Het team bestaat uit ervaren architecten en een uitgebreide groep ontwerpers en ingenieurs die instaan voor het opmaken van architectuurontwerpen, stabiliteitsstudies, studies voor diverse speciale technieken en ontwerpen voor infrastructuur- en omgevingswerken.
Als multidisciplinaire studiegroep biedt ABETEC bovendien een sterk toegevoegde waarde door -naast de opmaak van totaalontwerpen- eveneens algemeen projectmanagement, werfcontrole en -coördinatie, quality en cost control, veiligheidscoördinatie en EPB-verslaggeving aan klanten aan te bieden.


De organisatiestructuur van ABETEC is opgebouwd rond de functie van projectmanager. Hij is de contactpersoon voor de klant, regelt alle verdere afspraken met overheidsinstanties en coördineert intern het verloop van het dossier. Bij de uitvoering van de werf superviseert hij de werfleider en houdt timing en budget nauwgezet in het oog. Het organigram van ABETEC geeft een overzicht van de verschillende disciplines die het bureau beheerst en benadrukt de centrale rol van de projectmanager daarin.


De efficiënte coördinatie, de vlotte samenwerking tussen de verschillende diensten en de aanwending van de nieuwste technologieën resulteren in een snelle en optimale uitvoering van de studies.
ABETEC is actief in diverse disciplines zoals:
• architectuur en binneninrichting
• binnenhuisarchitectuur (bemeubeling, bekleding, enz...)
• stabiliteit (funderingen en structuren)
• technische uitrustingen (elektriciteit, hoog- en laagspanning, signalisatie- en personenzoeksystemen, geluidsdistributie en -versterking, data- en telecommunicatie-infrastructuur, automatische branddetectie, signalisatie, waarschuwing en alarm, inbraakbeveiliging, telefonie, verwarming en verluchting, airconditioning, koeling, droging, vriesinstallaties, sanitair, sprinklerinstallaties, liften, grootkeukens, ...)
• topografie (terrein- en gebouwopmetingen)
• stedenbouw
• feasibility (haalbaarheidsstudies)
• processing
• wegenaanleg en beplanting
• milieuprojecten (afvalverwerking en waterzuivering)
• algehele coördinatie (werfcoördinatie en -controle, kwaliteitscontrole, budgetbewaking,...)
• projectmanagement
• veiligheidscoördinatie
• EPB-verslaggeving


Ons uitgebreid en trouw cliënteel bestaat grotendeels uit gerenommeerde nationale en internationale bedrijven en instanties, die de algemene en professionele aanpak van ABETEC als een meerwaarde ervaren. ABETEC is momenteel dan ook in diverse landen actief, zoals Nederland, Frankrijk, Spanje, Portugal en Denemarken.
De verschillende sectoren waarin ABETEC werkzaam is, bevinden zich zowel in de openbare als in de privé-sector. Onze realisaties in de private sector bevinden zich voornamelijk in de algemene en voedingsindustrie, transport- & distributiesector, KMO’s, kantoorgebouwen, hoog- en laagbouwmagazijnen, toonzalen, appartementen, hotels en bankkantoren.
Onze projecten in de openbare sector situeren zich vooral bij gemeentebesturen, OCMW’s, provincie- en gemeentebesturen, overheidsinstellingen, scholen, huisvestings-maatschappijen, ziekenhuizen, …


Onze algemene referenties spreiden zich uit over:
• sportinfrastructuur
• ziekenhuizen en rusthuizen
• bejaarden- en serviceflats
• dagcentra voor andersvaliden
• kantoren en winkels
• kantoren met magazijnen (KMO’s)
• cultuur
• distributiecentra en magazijnen
• industrie algemeen en voedingsindustrie
• appartementsgebouwen
• scholen en onderwijsinstellingen
• toonzalen, showrooms, …
• sociale woningbouw
• milieuprojecten
• andere

 

Toezichthoudende autoriteit:
Orde van Architecten - Vlaamse Raad
Gedragscode:
Reglement van 16 december 1983 van beroepsplichten